Szabó Dezsõ unitárius lelkészre emlékeztek Nagyajtán