Lelkészbeiktató istentisztelet a Baróti Unitárius Egyházközségben