Kotecz József, felsőrákosi unitárius lelkész kibúcsúzó istentisztelete