Bán Annamária, a Gaál Mózes Iskola igazgatónőjének tájékoztatója