Székely Lajos, bibarcfalvi lelkész kibúcsúzó istentisztelete